ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

Terapia psychologiczna


Kiedy do psychologa?

Z pomocy warto skorzysta, gdy:

  • masz wątpliwości czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo,

  • nie wiesz jak pomóc dziecku w poradzeniu sobie z nową stresującą sytuacją,

  • Twoje dziecko nie potrafi poradzić sobie z emocjami, przejawia wzmożoną, niekontrolowaną agresję, silne lęki lub fobie,

  • zauważasz u swojego dziecka obniżony nastrój lub rozdrażnienie,

Badanie psychologiczne – aby badanie testowe było możliwe konieczna jest wstępna rozmowa z rodzicami dziecka/opiekunami prawnymi, podczas której zostaną zebrane istotne informacje na temat osoby badanej (tj. wiek, dotychczasowy rozwój), ponadto zostanie ustalony cel badania. Na podstawie zebranych informacji psycholog zaproponuje odpowiedni test lub udzieli informacji, czy może się podjąć przeprowadzenia wybranego przez Państwa testu.

Na badanie składa się:

  • konsultacja psychologiczna z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka – w trakcie której przeprowadzony zostanie wywiad dotyczący rozwoju dziecka, ustalony zostanie cel badania i wybrany odpowiedni test

  • badanie testem, obliczenie i interpretację wyników,

  • opis wyników w formie pisemnej

  • konsultacja psychologiczna z omówieniem wyników

Terapia psychologiczna to cykliczne spotkania psychologa z dziećmi mającymi trudności adaptacyjne, edukacyjne, emocjonalne oraz społeczne. Każde dziecko jest inne, dlatego metody terapeutyczne dobierane są indywidualnie do potrzeb pacjenta. Terapia ma ustalane cele, które są realizowane podczas spotkań. Psycholog wspiera dziecko w radzeniu sobie z problemami z którymi mierzy się na określonym etapie życia, zapewniając mu niezbędne wsparcie.