ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

TUS

Co to jest TUS?

TUS – to Trening Umiejętności Społecznych, prowadzony w małych grupach, podczas którego trenerzy modelują zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych np. podczas zawierania znajomości, włączania się do zabawy itp. Umiejętności społeczne mają ogromny wpływ na rozwój i przyszłość dziecka. Dzieci, które posiadają wysokie umiejętności społeczne rozwijają się lepiej, są bardzie lubiane w grupie, lepiej radzą sobie z emocjami, łatwiej się zaprzyjaźniają, łatwiej adaptują do nowych sytuacji, mają wyższe i bardziej adekwatne poczucie własnej wartości. Jeżeli dziecko zdobędzie te umiejętności, wówczas satysfakcja z nich płynąca stanie się motorem do podejmowania wielu rozwijających aktywności.

Dla kogo TUS?

Dla dzieci, które mają trudności w obszarze umiejętności społecznych tj:

 • dla dzieci z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem,
 • z ADHD (nadpobudliwe),
 • nieśmiałych, wycofanych i lękliwych,
 • z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,\
 • dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące),

TUS ma na celu nabywanie i ćwiczeniu umiejętności takich jak:

 • trening umiejętności komunikacyjnych,
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,
 • przestrzeganie zasad,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • metody radzenia sobie z emocjami,
 • praca nad przestrzeganiem zasad,
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
 • odreagowanie napięć emocjonalnych,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Nauka odbywa się poprzez zabawę i doświadczanie sytuacji społecznych. Wszystko odbywa się w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

Warunkiem uczestnictwa treningu TUS jest wcześniejsza konsultacja dziecka ze specjalistą. Zajęcia TUS odbywają się w formie warsztatowej, a grupy zamknięte liczą  od 4 do 8 osób. Po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy. Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu, z których każde spotkanie trwa 90 minut.

 • koszt jednego spotkani 80 zł od osoby,
 • zajęcie prowadzi dwóch certyfikowanych terapeutów,
 • wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników.

Zajęcia odbywają się w Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS.