ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

GABINET LOGOPEDYCZNY


Diagnoza logopedyczna – obejmuje wykrycie i nazwanie wady lub zaburzenia u danego dziecka przy pomocy wywiadu z najbliższym otoczeniem dziecka, obserwacji jego samego, różnego rodzaju testów sprawdzających.

Terapia logopedyczna
  • nauczenia mowy w przypadku jej braku;
  • rozwinięcia mowy w przypadku jej opóźnienia;
  • wyeliminowania lub znacznego ograniczenia zaburzeń mowy i zachowań komunikacyjnych;
  • usunięcia wad wymowy takich jak m.in. seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, opuszczanie, zastępowanie i/lub deformacje głosek;
  • niwelowania specyficznych trudności w nauce szkolnej: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Profilaktyka logopedyczna – jej zadaniem jest niedopuszczenie do powstania wad mowy oraz do wyrównania poziomu rozwoju w przypadku jego nieznacznych odchyleń od ogólnie przyjętej normy. Profilaktyka logopedyczna to także wszystkie akcje związane z jej propagowaniem. W ramach profilaktyki logopedycznej proponowane są:Warsztaty dla dzieci przygotowujące do nauki czytania i pisania – ćwiczenia mają charakter zabawy, która w praktyczny sposób przygotowuje dzieci do nabycia jednych z najtrudniejszych umiejętności w życiu człowieka – czytania oraz pisania. Zajęcia są prowadzone metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej. Szkolenia dla rodziców – o zróżnicowanej tematyce, podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in. o etapach rozwoju mowy dzieci, rodzajach oraz przyczynach jej ewentualnych zaburzeń, a przede wszystkim poznają możliwości odpowiedniej stymulacji, przy pomocy której będą mogli zadbać o prawidłowy rozwój swojego dziecka. Konsultacje i porady dla rodziców – mające na celu rozwianie wszelkich wątpliwości i udzielenie ewentualnych wskazówek dotyczących form stymulowania prawidłowego rozwoju mowy.