ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

Terapia EEG-Biofeedback

Terapia EEG-Biofeedback jest to tzw. neurofeedback, czyli nieinwazyjna i bezbolesna metoda wykorzystująca plastyczność mózgu. Jej głównym celem jest usprawnianie działania poprzez wzmacnianie częstotliwości fal mózgowych. Metoda ta wychodzi z założenia, że mózg podczas różnych aktywności wysyła fale określonej częstotliwości. Inne są zatem one podczas snu, odpoczynku, stresu, a jeszcze inne — w stanie twórczej inspiracji. Podłączenie odpowiedniego urządzenia pozwala analizować pracę mózgu tu i teraz. Zapis fal mózgowych może być następnie przetwarzany przez program do neurofeedbacku. Jako że aktywność bioelektryczna mózgu odzwierciedla aktualny jego stan psychofizjologiczny, zgodnie z tą metodą można modyfikować swoje fale mózgowe oraz je kontrolować. To pozwala z kolei poprawić funkcjonowanie mózgu. Rodzaje fal mózgowych wskazują na stan ośrodkowego układu nerwowego. Widoczne są one zarówno na monitorze pacjenta, jak i terapeuty.Pacjent widzi je np. w formie animacji lub gry komputerowej. Przykładowo,mogą być one przedstawiane pod postacią w gry, w której należy kierować samochodem, korzystając przy tym z własnych myśli, woli, fal mózgowych.

Wygrywa się wtedy, gdy uda się zwiększyć aktywność mózgu do określonej częstotliwości. Przegrywa się z kolei w momencie, gdy pojawią się niepożądane fale.

Wskazania: zaburzenia emocjonalne, lękowe, obsesyjno-kompulsywne, psychosomatyczne, stany depresyjne,
deficyty pamięci, mowy, jąkanie, tiki nerwowe,
zaburzenia zachowania, snu,
zaburzenia rozwojowe, w tym m.in.: ADHD, ADD, Zespół Aspergera, Autyzm,
przewlekłe bóle głowy, migreny, zaburzenia snu, nadmierne napięcie i stres.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

 • Trudności w nauce
 • Problemy w nauce czytania i pisania
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 • Problemy logopedyczne
 • Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
 • Problemy w lateralizacji
 • Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
 • Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu

Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu👂🗣✍️. Jest programem terapii dźwiękowej. polega na słuchaniu specjalnie dobranej muzyki do stymulacji połączeń nerwowych. Stosowany przede wszystkim u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, u których występują deficyty w zakresie koncentracji, rozumienia wypowiedzi czy rozwoju artykulacji, szczególnie polecany osobą:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętywaniu
 • z porażeniem mózgowym
 • z nadwrażliwością na dźwięki
 • z autyzmem
 • z trudnościami w nauce języków obcych