6 grudnia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Zgo-rzelcu, przy współpracy z Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus w Zgorzelcu, pod pa-tronatem Starosty Powiatu Zgorzeleckiego, organizuje Konferencję „Oswoić Autyzm” w ra-mach obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Od lat 90-tych XX wieku w pierwszym tygodniu grudnia obchodzimy Europejski Tydzień Autyzmu. Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Zwraca się uwagę, że w ostatnich 20 latach występo-wanie opisywanych zaburzeń zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. Dlatego tak ważne jest szerzenie wiedzy na ten temat.

Całościowe zaburzenia rozwojowe, diagnozowane jako autyzm czy Zespół Aspergera, cha-rakteryzują się głównie nieprawidłowościami w trzech sferach: komunikacji, interakcji społecznych i sztywnych wzorcach zachowań lub zainteresowań oraz poważnymi zaburzeniami integracji senso-rycznej. W chwili obecnej nie znana jest jedna przyczyna powstania zaburzenia a większość na-ukowców skłania się do tego , że nieprawidłowości rozwijają się w okresie życia płodowego lub po porodzie. Wiąże się to z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu mózgu a także różnymi czynni-kami środowiskowymi.

Dysfunkcje uniemożliwiają młodej osobie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu efektywną pracę na różnego typu zajęciach - w tym szkolnych - bez odpowiednio przygotowanych warunków, dostosowanych metod oraz form pracy. Pomimo licznych zaburzeń dzieci z diagnozą autyzmu mają zazwyczaj duży potencjał intelektualny, więc konieczne jest dołożenie wszelkich starań aby opty-malnie wykorzystać ich możliwości, oraz aby proces rozwoju nie został zaburzony lub zatrzymany nieodpowiednimi warunkami, aby w przyszłości możliwe było pełnienie samodzielnych ról spo-łecznych.

W ramach obchodów ETA Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgorzelcu, przy współpracy z Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus w Zgorzelcu, organizuje Konferencję „Oswoić Autyzm”, współfinansowaną przez Starostwo Powiatowe. Patronat nad konferencją objęła Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Urszula Ciupak. 

Główne założenia konferencji to szerzenie wiedzy na temat autyzmu, zwrócenie uwagi na problem dostosowania się dzieci autystycznych w placówkach masowych i integracyjnych do po-szczególnych etapów edukacyjnych. Członkowie konferencji będą również uczestniczyć w warszta-tach ukierunkowanych na integrację sensoryczną. Jest to pierwszy etap działań na rzecz szerzenia wiedzy o autyzmie na terenie powiatu zgorzeleckiego, w którym wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych szczebla przedszkolnego i szkół pod-stawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu powiatu zgorzeleckiego. W dal-szych etapach organizatorzy zamierzają przygotować szereg konferencji, wykładów i warsztatów ogólnie dostępnych dla pedagogów, rodziców i terapeutów.

SOSW zamierza dodatkowo zebrać fundusze na wyposażenie profesjonalnej sali do terapii Integracji Sensorycznej. Osoby cierpiące na zaburzenia ze spektrum autyzmu w większości cechują zaburzenia sensoryczne, które w znacznym stopniu ograniczają im możliwość prawidłowego funk-cjonowania w społeczeństwie. Wpłaty na ten cel można dokonać na konto Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy SOSW w Zgorzelcu „Szansa” na numer konta:

 

PKO BP 27102021370000990201225838

Z dopiskiem „Sala Integracji Sensorycznej”

 

Konferencja rozpocznie się 6 grudnia o godzinie 10.00 na terenie SOSW. Szczegółowy plan znajdą państwo na stronie:

www.soswzgorzelec.eu

 

Natomiast dnia 15 grudnia o godz. 16.00 zapraszamy na projekcję filmu „Życie animowane”. „Powstały na bazie autobiograficznej powieści Rona Suskinda (dziennikarza, laureata Nagrody Pu-litzera) dokument opowiada historię 23-letniego Owena Suskinda - autystycznego syna pisarza, który wbrew przeciwnościom losu i przy pomocy postaci z kreskówek Disneya uczył się jak żyć w prawdziwym świecie. Reżyserii tego niezwykłego filmu podjął się Roger Ross Williams - laureat Oscara. Jego krótkometrażowy dokument "Muzyka Prudence" (2010) swego czasu pokonał w osca-rowej rywalizacji m.in. polskiego "Królika po berlińsku" Bartka Konopki.” (źródło Fundacja Sy-napsis).

Projekcja odbędzie się w Domu Kultury w Zgorzelcu. Wstęp wolny. Ze względu na ograni-czoną ilość miejsc prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie chęci udziału w projekcji: 

tel. 75 77 52 471

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.