ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

SZKOLENIA

Tematyka szkoleniaProwadzącyTermin
Wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Małgorzata Zabłocka23 października 2021 r.
Dysleksja – Jak jej zapobiegać w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Marta Gajewska30 października 2021 r.
Rozwijanie mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.Marta Gajewska6 listopada 2021 r.
Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci w przedszkolu i szkole – Cz. 1.
Dorota Pikulicka20 listopada 2021 r.
Rozumienie dziecka z diagnozą autyzmu.Dorota Pikulicka21 listopada 2021 r.
Prawidłowe rozwijanie mowy u dzieci z autyzmem, z wykorzystaniem założeń metody krakowskiej – początek drogi.Marta Gajewska27 listopada 2021 r.
Terapia zaburzeń artykulacyjnych w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Marta Gajewska4 grudnia 2021 r.
Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole – Cz. 2.
Dorota Pikulicka11 grudnia 2021 r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 250 zł