ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

Oferta

W katalogu naszych usług są zarówno spotkania terapeutyczne, jak i konsultacyjne oraz szkolenia.

Badania ADOS-2 (wywiad z rodzicem, spotkanie diagnostyczne, pisemny raport z badania, omówienie)900zł
Ocena procesów integracji sensorycznej z pisemnym raportem oraz zaleceniami do pracy w domu (3 spotkania)650zł
Terapia Integracji Sensorycznej (45-60 min) 140zł
Konsultacja z terapeutą SI250zł
Konsultacja logopedyczna 250zł
Terapia logopedyczna (45-60 min)140zł
Terapia ręki / Grafomotoryka – diagnoza i ocena motoryki ręki250zł
Terapia ręki (45-60 min)140zł
Trening Umiejętności Społecznych 100zł
Program domowy150zł
Wydanie opinii 150zł
Wydanie zaświadczenia50 zł
Diagnoza EEG-BIOFEEDBACK 250 zł
Konsultacja pedagogiczna250 zł
Badanie Centralnego przetwarzania słuchowego250 zł
Terapia EEG-Biofeedback140 zł
Terapia Metodą Warnkego 140 zł
Trening słuchowy Johansena140 zł
Trening funkcji poznawczych140 zł

Szkolenia

Tematyka szkoleniaProwadzącyTermin
Wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Małgorzata Zabłocka23 października 2021 r.
Dysleksja – Jak jej zapobiegać w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Marta Gajewska30 października 2021 r.
Rozwijanie mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.Marta Gajewska6 listopada 2021 r.
Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci w przedszkolu i szkole – Cz. 1.
Dorota Pikulicka20 listopada 2021 r.
Rozumienie dziecka z diagnozą autyzmu.Dorota Pikulicka21 listopada 2021 r.
Prawidłowe rozwijanie mowy u dzieci z autyzmem, z wykorzystaniem założeń metody krakowskiej – początek drogi.Marta Gajewska27 listopada 2021 r.
Terapia zaburzeń artykulacyjnych w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Marta Gajewska4 grudnia 2021 r.
Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole – Cz. 2.
Dorota Pikulicka11 grudnia 2021 r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 250 zł

Pobierz plakat z propozycją szkoleń w 2021 r.