OTWARTE DRZWI - Regulamin

Regulamin korzystania z bezpłatnej konsultacji w Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS

   1    Punkt konsultacyjny-BEZPŁATNY działa w ramach akcji OTWARTE DRZWI dnia 03.02.2018 r     

   2    Konsultacji udzielają doświadczeni terapeuci

   3    Konsultacje odbywają się w siedzibie Centrum przy ul: Francuskiej 2 w Zgorzelcu

   4    Konsultacja jest przeprowadzana na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

   5    Czas przeznaczony na konsultację jednego dziecka wynosi do 30 minut i decyduje o tym terapeuta konsultujący.

   6    Konsultacje mają charakter przesiewowy co oznacza, że podczas spotkania terapeuta ocenia ryzyko występowania zaburzeń. Nie dokonuje pełnej diagnozy.

   7    Jako efekt konsultacji, rodzic/opiekun otrzymuje ustną informację dotyczącą kierunku dalszego postępowania.

   8    Z konsultacji jedno dziecko może skorzystać raz. Niedozwolone jest również zapisywanie jednego dziecka na kilka terminów jednocześnie u jednego terapeuty.

   9    Na konsultację należy stawić się na 10 minut przed wyznaczonym terminem. Spóźnienie zapisanego dziecka powoduje skrócenie czasu konsultacji lub odmowę jej przeprowadzenia, o czym decyduje terapeuta konsultujący.

   10  Obowiązuje zmiana obuwia oraz wygodny strój dla dziecka (sugerowany sportowy).

   11  W przypadku rezygnacji lub niemożności przybycia na umówioną konsultację należy ją odwołać.

   14  Rejestracja na konsultację odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną a numery kontaktowe do biorących udział w akcji terapeutów podane są na stronie internetowej www.istmus.pl w zakładce „kontakt”

 

 

 plakat