Katarzyna Żachowska

Katarzyna Żachowska

Jestem pedagogiem, terapeutą ręki. W Centrum prowadzę terapie indywidualną i grupową dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy, MPD, Zespołem Downa.

W 2016r ukończyłam studia pedagogiczne o specjalizacji Edukacja Wczesnoszkolna Przedszkolna, uzyskując tytuł magistra. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Logopedii szkolnej.
Swoją wiedzę stale poszerzam na licznych kursach i szkoleniach, aby zapewnić naszym pacjentom jak najlepszą terapię. Wybrane kursy i szkolenia: Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny; Terapia neurobiologiczna dla początkujących; Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania; Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)- certyfikat nr 57/5797/2015; Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych; Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych; Terapia ręki I i II stopnia, Terapia ręki III stopnia. Rozwijający – certyfikat nr 001/07/2016; Grafomotoryka. Diagnoza i terapia. – certyfikat nr 010/07/2016; Test SON-R 2,5 – 7 badanie i interpretacja wyników.

Moją pasją są podróże, w 2010 roku ukończyłam studia wyższe na kierunku Turystyka międzynarodowa, bardzo lubię poznawać nowe miejsca i wracać do tych znanych i lubianych.
Obecnie jestem szczęśliwą żoną i mamą Kuby którego rozwój jest moją inspiracją do pracy oraz motorem napędowym do ciągłego pogłębiania wiedzy.