O Nas

Nasze oddzielne, wieloletnie doświadczenia zawodowe pokazały konieczność utworzenia miejsca, które może spełnić oczekiwania małych pacjentów, ich rodziców ale również nas samych.
Wychodzimy z założenia, że dziecku nie wystarczy praca z kolejnymi terapeutami, specjalistami. Nie wystarczy przechodzenie z gabinetu do gabinetu. Potrzebne jest wsparcie
całościowe i to dla całej rodziny, aby łatwiej odczytać nieprawidłowe i trudne zachowania młodego człowieka.


Pokazanie rodzicowi istoty problemu dziecka oraz określenie strategii postępowania daje szansę na znaczące zmiany w zachowaniu. Naszym zdaniem to rodzice są z dzieckiem
najczęściej i najlepiej je znają. Jeśli zatem rodzice otrzymają wsparcie w zrozumieniu problemu dziecka mogą efektywnie mu pomagać. Dlatego poza działaniami terapeutycznymi
skupiamy się również na różnych formach wspierania rodziców.


Pierwszą refleksją przy tworzeniu Centrum była myśl, że rodzice są w bardzo trudnej sytuacji. Często wysłuchują od kolejnych specjalistów zupełnie innych, często nawet
przeciwstawnych sobie strategii postępowania w pracy z ich dzieckiem. Słyszą o swoim dziecku: „...z tego wyrośnie”, „...proszę czekać...”, „...nic się nie dzieje” podczas gdy
prawda jest zupełnie inna. Z wielu zaburzeń rozwojowych dzieci nie wyrastają!!! Zaburzenia „rosną” razem z dzieckiem”!!! Każdy specjalista traktuje swoją metodę jako
najważniejszą i jedyną. Zapomina się często o "złotej" zasadzie : każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnie dobranych form pracy.


Naszą ideą jest współdziałanie ze wszystkimi specjalistami i szukanie wspólnych obszarów oddziaływań. Stąd też wynika nasza współpraca z instytucjami i specjalistami różnych
dziedzin.
Pomoc dzieciom w pokonywaniu ich trudności, przezwyciężaniu własnych słabości jest dużym wyzwaniem ale dla nas przede wszystkim jest ogromną satysfakcją i pasją dającą wiele
radości.


Jeśli zauważacie Państwo niepokojące zachowania u swojego dziecka, jeśli niepokoi Państwa opóźnienie w osiąganiu przez dziecko poszczególnych etapów rozwojowych warto umówić
się na konsultację. Z wielu problemów rozwojowych dzieci nie wyrastają – te problemy rosną razem z dzieckiem.


Marta Gajewska, Dorota Pikulicka